Outreach Norway

Outreach-arbeidet i Norsk psykoanalytisk Forening

    Arbeidet med outreach fra den norske foreningen foregår i hovedsak langs fire linjer: det holdes kurs for leger og psykologer i foreningens lokaler, det arrangeres filmkvelder med foredrag på Cinemateket, det arrangeres seminar og debatt på Litteraturhuset og medlemmer av foreningen underviser og veileder ved Universitetet i Oslo.
    Kursene for leger og psykologer er godkjent som en del av spesialistutdanningen i psykiatri og klinisk voksenpsykologi. Her får mer eller mindre nyutdannede leger og psykologer gjøre seg kjent psykoanalytikere og deres arbeids- og tenke-måter.
Filmkveldene har vært arrangert en til to ganger i semesteret og er godt besøkt, i blant med full sal og også en del diskusjon i etterkant.
    Arrangement der psykoanalytikere opptrer på Litteraturhuset har vært fullbooket. Det mest omfattende har vært et dagsseminar om psykoanalyse og litteratur - et samarbeid med Gyldendal Norsk Forlag som ga ut en samling Freud-tekster for første gang på norsk. Psykoanalytikere, litteraturvitere og forfattere foredro og diskuterte med anknytning til tekstene i samlingen - særlig «The Uncanny». Foredragene ble samlet og utgitt av forlaget i etterkant. Denne modellen vil bli forsøkt videreført i forbindelse med at Vidarforlaget planlegger å få oversatt og utgitt fler av Freuds tekster.
    Undervisning og veiledning fra psykoanalytikere ved universtitetet i Oslo, har lenge vær en viktig outreach og rekrutteringskanal.
    Terroren 22.juli 2011 etterlot et stort behov i det norske samfunnet for å forstå og bearbeide hendelsene. Psykoanalytiker Siri Gullestad hold i den sammenhengen foredraget "Psykologi, ideologi og ondskapens problem. Et psykoanalytisk perspektiv." Hun bidro også i den offentlige debatten etter disse hendelsene og i debatten som fulgte rettssaken der gjerningsmannens mulige motiver og personlighet kom i fokus.

Herman Brun 20.12.12

 

 

           

 

 

web no  |  web sv