Outreach Sweden

 

Sammanfattning


Svenska psykoanalytiska föreningens utåtriktade verksamhet har utökats bl a med öppna seminarier för intresserad allmänhet och en medveten och organiserad strävan till utökad kontakt med media.

Utöver de nya initiativen har en omfattande utåtriktad verksamhet bedrivits längs de gamla kanalerna. Exempel på detta är föreläsningsserien ” Vad är psykoanalys? – Med psykoanalys från vaggan till graven” som blivit något av en institution och det sedan länge i olika former pågående samarbetet med myndigheter och systerorganisationer, som i en snar framtid kommer att ske i ett eget utskott med representation i Föreningsstyrelsen.

Under 2011 genomfördes en intervjustudie med såväl medlemmar som kandidater med syftet att undersöka olika processer och fenomen, som underlättar respektive motverkar outreach-strävanden både inom föreningen och utbildningen.

 

Anneli Mark Orbinski,  Eva Aronowitsch

 

 

 

 

web no  |  web sv