Relations with Government Sweden

Projekt inom DPPT: Securing psychoanalysis in the public health sector

 

Ingrid Häggarth

Sammanfattning  Summary

När man ska skapa en sammanfattande översiktsbild av psykoanalysens och den psykodynamiska terapins ställning i Sverige idag är det en mångfasetterad bild som framträder.
Parallellt sker processer som stödjer (Högskoleverket) och som motverkar (SBU, Socialstyrelsen, SLL) psykoanalysens roll. Det handlar om både kunskap, ändrade synsätt inom den psykiatriska professionen och ändrade ekonomiska spelregler.
Det finns även en tidsanda som färgar totalbilden.
När det gäller det ändrade synsättet inom professionen så finns sannolikt den alltid jäsande konflikten biologiskt/humanistiskt synsätt i grunden, och med den strukturomvandling som skett pga sjukvårdsreformerna i Sverige så har det lett till flykt av läkare med analytisk och psykodynamisk kunskap från den allmänna psykiatrin, och de som blev kvar står för en annan uppfattning som därmed ökat i betydelse.
Härtill har även kommit de neuropsykiatriska tillstånden där det skett en vidgning av begreppen och med tillkomst av nya patientgrupper.
Hela det psykiatriska fältet har kantrat, och fått en neurovetenskaplig och neuropsykiatrisk slagsida.
Det finns ett antal tänkbara/nödvändiga åtgärder för att förbättra situationen: det viktigaste måste vara att få en representation inom SBU, Socialstyrelsen mm när riktlinjer för olika behandlingsmetoder utarbetas. Man måste kräva att en expertpanel sätts samman på ett oberoende sätt när nya riktlinjer tas fram.

 

 

 

 

 

 

web no  |  web sv